ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจากช่างภาพของทางเราได้เลยครับ
(Our Photographers)

INuss Studio

ชื่อ : นัส (INUSS STUDIO)
ราคา : ครึ่งวัน 3,500 เต็มวัน 4,500 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

รายละเอียดและผลงาน

All EVENT FOTO

ชื่อ : บอย (Boy)
ราคา : ครึ่งวัน 4,000 เต็มวัน 6,000

รายละเอียดและผลงาน

Husky Photographer

ชื่อ : แบม (Baam)
ราคา : ครึ่งวัน 3,000 เต็มวัน 3,500

รายละเอียดและผลงาน

Jaru X Gallery

ชื่อ : โจ (Joe)
ราคา : ครึ่งวัน 3,500 เต็มวัน 4,500

รายละเอียดและผลงาน

Arm Photograph

ชื่อ : อาร์ม (Arm)
ราคา : ครึ่งวัน 3,500 เต็มวัน 4,000

รายละเอียดและผลงาน

WATCH LIGHT FOTO

ชื่อ : ตาล (Tarn)
ราคา : ครึ่งวัน 3,000 เต็มวัน 4,000

รายละเอียดและผลงาน

Single Eark

ชื่อ : เอิร์ก (Eark)
ราคา : ครึ่งวัน 3,000 เต็มวัน 3,700

รายละเอียดและผลงาน

Marza Photographer

ชื่อ : สมาร์ท (Smart)
ราคา : ครึ่งวัน 2,500 เต็มวัน 3,000

รายละเอียดและผลงาน

Kim Photograph

ชื่อ : กิ้ม (Kim)
ราคา : ครึ่งวัน 2,500 เต็มวัน 3,000

รายละเอียดและผลงาน


ตา เฉย

ชื่อ : แก๊บ (Gab)
ราคา : ครึ่งวัน 3,500 เต็มวัน 4,500

รายละเอียดและผลงาน

Qusto

ชื่อ : คิว (Q)
ราคา : ครึ่งวัน 3,500 เต็มวัน 4,500

รายละเอียดและผลงาน


Moss Photograph

ชื่อ : มอส (Moss)
ราคา : ครึ่งวัน 2,000 เต็มวัน 3,000 (ไม่รวมค่าฟิล์ม)

รายละเอียดและผลงาน